Blog
İş hayatında bireysel takdir
  • 10 Ağustos 2022
  • - 3 dk. okuma

İş hayatında bireysel takdir

  • 10 Ağustos 2022
  • - 3 dk. okuma

Takdir, kelime anlamı olarak beğenme, değer verme gibi olumlu yönlerdeki sözlük anlamının yanı sıra günlük hayattan iş hayatına her yerde karşımıza çıkan ve önemli bir tetikleyici güçtür. Özellikle günümüzün oldukça büyük bir kısmını geçirdiğimiz iş yerlerimizde saygı kavramı oldukça büyük bir önem arz etmekte. Peki saygı duyduğumuz bir kişiden aldığımız takdir? Çalışmaların pek çoğu gösteriyor ki iş yerinde bireysel takdir, motivasyon ve verimlilik oranındaki artışta itici güç olmaktan geriye düşmüyor. Günümüzde hala çalışanlar için teşvik edici değerlerin en başında takdir kavramı gelmekte.

İyi iş çıkardığımızın fark edilmesi emeğimizin karşılık bulduğunu görmek motivasyonumuzu arttırırken aynı zamanda işe koyulmamızı da kolaylaştırıyor. Şirketler büyürken yöneticilerin motivasyon süreçlerini de doğru şekilde yürüterek takdir sistemlerine entegre olmaları zorunlu hale geldi. Takdir, zamanınızı çalışanlarınıza ayırdığınızı, onları önemsediğinizi, fark ettiğinizi gösteren ve çalışan ilişkileri ve verimlilik açısından oldukça önemli bir konumda. 

Yeni kuşak bireyler için eğitim ve gelişime açık bir ortam, pazarlanabilir becerilerin geliştirileceği iş ortamlarında bulunma beklentileri en önemli yönetimsel kriterler halinde. Diğer bir deyişle eğitim ve gelişimlerine önem verilmiş, hangi becerilerini geliştirmeye istekli olduklarının önemsendiği ve bu verilerin takip edildiği iş yerlerinde ilgi alanları önemsenen çalışanlar çok daha motive şekilde çalışıyor. Yeni kuşağa sağlanan gelişim imkanlarının piyasa koşullarında daha fazla getiri sağlayacak becerilere dönüşmesi de onları işini daha verimli şekilde yapmakta motive ediyor.Çalışanların beklentisi çoğunlukla yüksek maaş ödemelerinden daha ön sıralarda yaptıkları işin en çok saygı duydukları kişi tarafından takdir edilmesi oluyor. Bireysel takdirin maaş ve terfiden daha öncelikli konumlanması uzmanlar tarafından da fikir birliği sağlanan bir konu. Tüm iş kolları için sağlanan katkı ve yaratılan değerden ötürü takdir görmek oldukça büyük bir ödül ve değer verilen bir armağan.  Yapılan araştırmaların tümünde takdirin en yüksek performans ve elinden gelenin en iyisini ortaya koymada en önemli itici güç olduğunu görmekteyiz.

Kişiler fark yarattığını ve katkı sağladığını hissetmek ister, bunun da en görünür yolu takdirdir diyebiliriz. Performans ve başarı konusunda iletişimin sürekliliği de teşviki sağlayıp devamlı verimliliği güdüleyecektir. Hiçbir maliyeti olmayan takdir ve ödül sistemlerinin gücü görmezden gelinemeyecek başarı oranlarıyla karşımıza çıkar. Ödülün basit ve yaratıcı olması onu bir o kadar efektif kılacaktır. Vurgulanması gereken en önemli nokta performanstır. Organizasyonda performansın takdir görmesi de hem kişiler arasında iletişimin yolunu açacak hem de rol modeller oluşturmaya katkı sağlayacaktır. Takdir yalnızca takdir edilen kişi için değil ekip için de tetikleyici ve verim arttırıcı bir güce sahiptir. Bu açıdan baktığımızda takdirin görünürlüğü de önemli bir kriterdir.

Seninle ekip arkadaşı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum cümlesini çoksa işittiğimiz başarılarla dolu bir iş hayatı dilekleriyle!