Blog
Çalışanlar
İş Hayatında Y ve Z kuşağı
  • 03 Ağustos 2022
  • - 3 dk. okuma

İş Hayatında Y ve Z kuşağı

  • 03 Ağustos 2022
  • - 3 dk. okuma

Her kuşak doğduğu ve yetiştiği dönemin ekonomik, kültürel, siyasi iklimi ile şekilleniyor. Bu sebeple de her kuşak birbirinden farklı özelliklere sahip oluyor. Bu noktada iş hayatında da nesillerin farklı bakış açılarından faydalanmak büyük önem taşıyor.

Çok yakın zamanda iş gücünün büyük çoğunluğunu Y ve Z jenerasyonları oluşturacak. Beraber çalışacak olan bu birbirinden farklı iki kuşağın doğru, verimli ve mutlu şekilde çalışacağı ortamı yakalayabilmek için Y ve Z kuşaklarını yakından tanımak artık bir zorunluluk desek yanlış olmayacaktır.

Y jenerasyonunun, bir diğer adıyla Milenyum kuşağının doğum aralığı 80'li yılların başları 90'lı yılların ortası, Z jenerasyonu doğum aralığı ise 90'ların sonları 2010'ların başları olarak kabul edilir. Y jenerasyonu, 2. Dünya Savaşının etkilerini ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yoğun şekilde hissetmiş X jenerasyonunun çocukları. Z ise tamamen internet ve teknolojiye doğmuş, internetsiz bir dünya ile hiç tanışmamış bir nesil. Elbette farklı koşullarda büyümüş bu iki neslin birbirinden farklı yönleri olduğu gibi benzer yönleri de var. Bu farklı bakış açıları elbette iş hayatlarına da farklı şekillerde yansıyor.

Araştırmalara göre Y kuşağı için çalıştığı ekip, iş hayatında en önem verdikleri konuların başında geliyor. Bireysel çalışmadan ziyade takım çalışmasından keyif alan Y jenerasyonu iyi iletişim kurduğu doğru kişilerle çalışmadığını düşünüyorsa kolayca iş değiştirme eğiliminde olduğu görülüyor. Bu durumun aksine Z jenerasyonu bireysel çalışmayı tercih ediyor. Kendi çalışma alanı olması Z kuşağını motive ediyor. Fakat bu iki nesil arasındaki bir benzerlik iş hayatlarındaki tercihlerine de yansıyor. Özgürlüğüne oldukça düşkün olan bu iki kuşak için esnek çalışma saatleri iş hayatında önem taşıyor.

Y kuşağı internet ve teknoloji ile özdeşleştirilse de Z kuşağı gibi teknolojinin içine doğmuş bir nesil değil. Bu sebeple Z kuşağı teknolojik gelişmelere zorlanmadan ayak uyduruyor. Dijital dünyaya doğan bu nesil, sosyal medyada bir ünlünün instagram profilini incelerken, bulunduğu sosyal ortamda sohbet etmeye devam ediyor ve bir yandan da Netflix’ten açtığı bir diziyi takip edebiliyor. Bu örnekte olduğu gibi iş hayatında da aynı anda birden fazla işi yürütebilme becerisine ve çok yönlülüğe sahipler. Bunun, önceki hiçbir kuşakta görülmemiş bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu kıymetli özelliğin beraberinde konsantrasyon problemini de getirdiğini söylemek mümkün.

Hayatımızın önemli bir kısmını işimiz oluşturuyor, bu sebeple kariyer basamaklarını tırmanabilmek için motivasyona ihtiyaç duyuyoruz. Araştırmalara göre Y kuşağı için iş hayatında takdir edilmek, kıdem almak gibi konular önem taşıyor. Z kuşağı motivasyonu ücret üzerinden ödül sistemleri, zamlar, iyi şartların sunulduğu bir çalışma ortamı olarak anlamlandırıyor. Milenyum kuşağı daha sosyal konularda motivasyona ihtiyaç duyarken, Z kuşağı her yönden ödüllendirilmek istiyor.

Şu an iş dünyasının çoğunluğunu oluşturan X kuşağı kısa zamanda yerini Y ve Z kuşağına bırakacak. Birbirinden ayrılan ve benzeşen özellikleri ile bu iki kuşak gelecek dönemde iş dünyasının dinamiklerini belirleyecek. Bu farklılıkları harmanlayıp değişime ayak uydurarak avantaja çevrilmesi geleceğimizi şekillendirecektir. Farklı nesillerin farklı bakış açılarıyla her yönüyle düşünülmüş kararlar alınacak, beceri çeşitliliğiyle daha kaliteli işler üretilecek, daha geniş kitleleri anlayacak ve hitap edilecektir.