Blog
Çalışanlar
Kurum Ve Çalışan Arasındaki Uyum
  • 23 Eylül 2022
  • - 2 dk. okuma

Kurum Ve Çalışan Arasındaki Uyum

  • 23 Eylül 2022
  • - 2 dk. okuma

Gelişen dünyada işe alımcıların aradığı en önemli ölçütlerden birisi uyumdur. Bilimsel olarak bakıldığında uyum kişilerin başarı göstermelerindeki en büyük etkenlerin başında gelmektedir. İşe alımcıların adayı ele alırken teknik bilgiden daha çok önem verdikleri ölçüt kurum ve kişi arasında uyumun olup olmadığıdır. Şirket ve çalışan arasında benzerliğin sağlanmadığı durumlarda işten ayrılışlar ve işten çıkarılışlar sıkça gözlemlenmektedir. Son dönemlerde sıkça duymuş olduğumuz sessiz istifa kavramını da şirket ve çalışan arasındaki uyumsuzlukla bağdaştırabiliriz.

Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında kişiler içinde bulundukları kurumun norm ve değerlerini temel alarak bir uyum halinde hareket ederler. Kurum kültürü bir nevi sürdürülebilirliğin göstergesidir. Kurum kültürü zamanla çalışanlarının ortak değer ve hedeflerde buluşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda bütünleştirici bir tarafı bulunmaktadır. Kurumlar ağırlıklı olarak kendi değerlerini yansıtacak kişilerle çalışmayı tercih ederler. Yani kurumlar vizyon ve misyonlarına yönelik olan adaylarla çalışmayı tercih ederler. Ortak paydada buluşulmayan durumlarda çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Tabi bunun yanında kişinin hedefleri de büyük bir etkendir.

Kişilerin rastgele veya ismi çokça duyulan kurum ve organizasyonları bir nevi hevesle tercih etmeleri sağlıklı bulunmamaktadır. Kişinin hedef ve ölçütleriyle uyuşmayan firmalarla çalışmaya başladıklarında performans, kuruma bağlılık ve örgütsel davranış noktalarında düşüşler gözlemlenmektedir. Kişiler kişisel hayatları dışında iş hayatında istemiş oldukları ölçüleri temel alarak kendi değerlerine yönelik kurumları tercih etmelidirler. Benzerlik oluştuğu takdirde kişi ve kurum arasında uzun yıllar süren bir bağ ortaya çıkar. Benzerlik ortadan kalktığı takdirde kurum ve kişiler arasında ayrılıklar görülmektedir.

Kişi ve kurumun ortak paydada buluştukları noktada, kişilerin hem mental açıdan hem de iş performansında yükseliş göstermektedir. Kişinin kuruma bağlılık oranının yükseldiği ve şirketinde kişiyle birlikte gelişim gösterdiği gözlemlenmektedir. Başarılı kuruluşlar ve kişilerin ortak hedef ve değerleri bulunmaktadır. Bu durum orantılı olarak iki tarafı da başarıya taşımaktadır.

Her noktada uyuştuğunuz ve yapmaktan keyif aldığınız bir işte, mutlu çalışanlar ordusunda bir üye olmanız dileğiyle, sağlıcakla kalın!