Blog
Çalışanlar
Meslek Değerleri
  • 20 Temmuz 2022
  • - 2 dk. okuma

Meslek Değerleri

  • 20 Temmuz 2022
  • - 2 dk. okuma

Değerlerimizin yaşantımızın pek çok alanında profesyonellerin ilgisini çeken bir fenomen olduğunu söylemek mümkün. İnsan davranışlarının temel güdüleyicilerinin değerler olduğunu belirtmek oldukça gerçekçiyken, tarih boyunca değerlerin doğası anlaşılmaya ve bu değer türlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışıldığını biliyoruz. Profesonel iş yaşamından bahsederken değerlerimizi atlayamayacağımız bir gerçek. Peki nedir bu meslek değerlerinin önemi?

            Bireyin sahip olduğu meslek değerleri, iş doyumu ve işe uyumu etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Meslek değerleri çalışma hayatında genel olarak işe karşı bireyin gösterdiği tutum ve işte gerçekleşenlere karşı verilen önem, değer ve arzuyu ifade ediyor. Her birey biricik olduğundan farklı kişiler için meslek değerleri farklı anlamlara gelmekte. Meslek değerlerinin bir mesleğe girme sonucunda o mesleğin getirilerinden elde edilen doyumu ifade ettiğini unutmamak gerekiyor. Bazı insanlar yaratıcılıklarını iş ortamında göstermekten hoşlanırken bazı insanlar başarılarını göstermek isteyebilir ya da ekonomik kazanç ilk öncelik olabilir. Kimileri için ise entelektüel uyum olmazsa olmazlardandır. Bazılarımız çalıştığı ortamlarda bağımsız hareket edebilmek ister, bazılarımız ise yakın iş arkadaşlığını tercih edebilir. Bunun gibi pekçok değerden söz edebiliriz; prestij, güvenlik, iş ortamı, yönetimle ilişkiler, yaşam tarzı ve çeşitlilik… Mesleki değerlerden söz ederken unutulmaması gereken en önemli nokta, mesleklerin özünde ihtiyaçlarımıza yanıt verdiği ölçüde değerli olduğudur. Sahip olduğumuz meslek değerlerini keşfedebilmek için kendimize sormamız gereken asıl soru, mesleğimizi değerli kılan özelliklerin neler olduğudur.

            İş yaşamı denildiğinde kurumların gücü çoğu zaman çalışanları ile yarattığı değer bağlarına göre ölçülüyor. Çalıştığımız kurumlarla olan bağlılığımızı gözden geçirmeden önce her insanın ihtiyaçlarının farklı olduğunu bu sebeple de öncelikle ihtiyaçlarımızın neler olduğuna karar vermemiz gerektiğini unutmamak gerekir. İhtiyaçlarımıza en fazla yanıt verecek işleri belirlemeden önce kendi meslek değerlerimizi belirlememizde fayda var. Aksi takdirde ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmeyen çalışanlar, uyumsuz kurum kültürü ve bir sürü ardı arkası kesilmeyen şikayetler; “kimse sorumluluk almıyor”, “işten çabuk yoruluyor”, “fikirlere saygı göstermiyor”… Kurumsal değerlerin oluştuğu, çalışanların mesleki değerlerinin karşılığını bulduğu çalışma ortamları için kurumlar kadar çalışanların da ihtiyaçlarının farkında olarak değerlerine yönelik işleri tercih etmesi gerekiyor.